asdf

Vi i Finder har erfaring, metoder og kritiske holdninger til gamle sannheter, som gir deg et bilde av mennesket – ikke bare CV‘en. Derfor har vi fått tilliten til å rekruttere, bemanne og nedbemanne store som små virksomheter – helt tilbake til starten vår i 1995.

Finder benytter effektive teknikker og prosesser i bemanningsoppdragene. Vi tror på involvering og informasjon. Dette underbygger vi med unike informasjonssystemer mellom oss og kunde/kandidat.